תנאי שימוש

1         כללי

1.1         אתר  www.korimli.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י "קוראימלי" , הרשומה כעוסק מורשה. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים של "קוראימלי" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

1.2        האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3        כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.

2        תנאי שימוש

כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן: המשתמש הנו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3        פרטי המשתמשים

3.1        כדי לרכוש מוצר באתר, יש להרשם לאתר ולמלא פרטים אישיים הנדרשים לביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ועוד.

3.2        בנוסף, יש לבחור שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמה אישית, אשר מלווה את כל הרכישות ו/או השימוש באתר.

3.3        פרטי כרטיס האשראי יימסרו רק בתום תהליך הרכישה. הפרטים יימסרו ע"י מבצע הרכישה ישירות לחברת פלא-פיי, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

3.4       שימוש בפרטים האישיים ע"י "קוראימלי" יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד.  מעבר לשימוש הנ"ל "קוראימלי" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "קוראימלי" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

3.5     "קוראימלי" שולחת דיוור אלקטרוני למשתמשים – הן לצורך אישור פרטים ולאישור ביצוע הזמנת מוצרים, והן לצורך עדכון על מבצעים והטבות לרוכשים ב"קוראימלי". ניתן לבקש במהלך ההרשמה שלא לקבל עדכונים בדואר האלקטרוני.

3.6     "קוראימלי" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "קוראימלי" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4        רכישת מוצרים באתר

4.1       "קוראימלי" מאפשרת ללקוחות לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. המוצרים מפותחים, מעוצבים, מיוצרים ומשווקים ע"י קוראימלי". חלק מהמוצרים מותאמים אישית ומיוצרים במיוחד בהתאם לפרטים המוזנים ע"י המשתמש.

4.2       עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף (להלן "דף המוצר") הכולל את שם המוצר, תכונות המוצר ומחיר המכירה.

4.3        כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר ואת התכונות הרלוונטיות (צבע, גודל וכו'). עבור מוצרים מותאמים אישית יש למלא את פרטי המוצר אשר על פיהם תתבצע ההזמנה (כגון שם הילד, תאריך לידה ועוד). לאחר בחירת המוצר יש להרשם למערכת ולהקליד את פרטי המשלוח, פרטי התשלום ועוד.

4.4        כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

4.5       מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע "קוראימלי" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, ההזמנה תרשם במחשבי "קוראימלי".

4.6        למבצע הרכישה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הרכישה בתוך יומיים עסקים מסיום הליך המכירה. לקוח אשר לא קיבל אישור זה תוך מספר ימים, יפנה אל שירות הלקוחות לבירור בנושא.

4.7        יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינו מחייב את "קוראימלי". הרישום שנרשם במחשבי "קוראימלי" יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

4.8       חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

4.9       הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.10     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה "קוראימלי" זכאית לבטל את ההזמנה.

4.11      במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "קוראימלי" זכאית לבטל את ההזמנה.

5          מחירים

5.1        כל המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

5.2       כל המחירים באתר הנם בש"ח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

5.3       "קוראימלי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים באתר. המחיר התקף לרכישה הוא המחיר שהופיע באתר בעת ביצוע הרכישה.

6       אספקת המוצרים

6.1     "קוראימלי" מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיים במלאי,  הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל,  חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה,  הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.

6.2       "קוראימלי" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת שהוקלדה בעת ביצוע הקנייה, תוך המועד הנקוב בדף "אפשרויות משלוח", אלא אם כן נכתב אחרת באתר, בכפוף לתשלום דמי המשלוח, אלא אם צוין אחרת.

6.3       "קוראימלי" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

6.4        באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "קוראימלי" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

6.5       דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל. במקרה זה ייגבה מחיר נוסף, אותו ניתן לברר מול "קוראימלי" ישירות.

6.6        התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו "קוראימלי" מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר.

6.7        זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.8       ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מ"קוראימלי" ללא עלות ובתיאום מראש.

7       ביטולים והחזרות

7.1       מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

7.2        להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הרכישה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

א. ברכישה של מוצרים שאינם מותאמים אישית - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

ב. ברכישת מוצרים מותאמים אישית, לא ניתן לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

7.3        ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, תוך ווידוא טלפוני של קבלת בקשת הביטול. ביטול העסקה ע"י מבצע הרכישה כפוף לכך שמבצע הרכישה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

7.4        במקרה של ביטול עקב פגם, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו מ"קוראימלי": "קוראימלי" תזכה את מבצע הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול בגין המחיר המלא אותו שילם, כולל מחיר המוצר ודמי המשלוח וללא דמי ביטול.

7.5        במקרה של ביטול שלא עקב פגם: "קוראימלי" תזכה את מבצע הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול בגין מחיר המוצר בלבד. עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו.

7.6       "קוראימלי" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה.

ג. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "קוראימלי" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "קוראימלי" ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

7.7        ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה ל"קוראימלי" וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד.

8        שירות לקוחות

ניתן לפנות ל"קוראימלי" בכל שאלה לגבי המוצרים, לגבי האתר, לגבי תהליך הרכישה ועוד, באמצעות טלפון, פקס, דואר אלקטרוני ודואר בהתאם לפרטים המופיעים בדף "צרו קשר".

9     תנאים נוספים

9.1        אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "קוראימלי". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

9.2       האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. "קוראימלי" מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

9.3      "קוראימלי" תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.

9.4      "קוראימלי" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "קוראימלי" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

9.5        אייקונים icons)), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "קוראימלי" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

9.6        פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. רישומי המחשב של "קוראימלי" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.7        התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10.1.2009 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה!

© כל הזכויות שמורות לקוראימלי